جان لوکاره

""

جان لوکاره نام مستعار نویسنده‌ای است که به تایید بسیاری از منتقدان و نویسندگان «استاد رمان‌های جاسوسی» است. اغلب کتاب‌های او که با دقت و ظرافت نوشته شده، به واسطه اقتباس‌های سینمایی و تلویزیونی متعدد برای جهانیان آشناست. رمان‌های او دور از فریبایی و اغراق داستان‌ها و فیلم‌های جیمز باند است و بر زندگی واقعی و تاریک جاسوس‌ها تمرکز دارد که در آن مرز میان خوبی و بدی، یا درست و غلط هرگز واضح نیست. نویسنده‌ای که شهرتش در ایران با ترجمۀ غلط نام مشهورترین کتابش گره خورده است: The Spy Who Came in from the Cold

کتاب های نویسنده

دارودسته‌ی اسمایلی

رایگان

ترجمۀ Smiley’s People/1979
سایمون لنگتون در سال 1982 مینی سریالی شش قسمتی بر اساس این کتاب ساخته است.
فایل پی دی اف فقط مقدمه و فصل اول کتاب را دربرمی گیرد که با هدف آشنایی با اثر و ترجمۀ فارسی آن تهیه شده است. برای مطالعه تمامی کتاب لطفاً نسخه کاغذی را خریداری کنید.

بندزن، جامه دوز، سرباز، جاسوس

رایگان

ترجمۀ دوم از Tinker Tailor Soldier Spy/1974
توماس آلفردسون در سال 2011 فیلمی بر اساس این کتاب ساخته است.
فایل پی دی اف فقط سی و شش صفحه اول کتاب را دربرمی گیرد که با هدف آشنایی با اثر و ترجمۀ فارسی آن تهیه شده است. برای مطالعه تمامی کتاب لطفاً نسخه کاغذی را خریداری کنید.

جاسوسی که از سردسیر آمد

رایگان

ترجمۀ سوم از The Spy Who Came in from the Cold/1963
مارتین ریت در سال 1965 فیلمی بر اساس این کتاب ساخته است.
فایل پی دی اف فقط سی صفحه اول کتاب را دربرمی گیرد که با هدف آشنایی با اثر و ترجمۀ فارسی آن تهیه شده است. برای مطالعه تمامی کتاب لطفاً نسخه کاغذی را خریداری کنید.

تلفن به مرد مرده

رایگان

ترجمۀ دوم از Call for the Dead/1961
سیدنی لومت در سال 1966 فیلم رابطۀ مرگبار را بر اساس این کتاب ساخته است.
فایل پی دی اف فقط سی صفحه اول کتاب را دربرمی گیرد که با هدف آشنایی با اثر و ترجمۀ فارسی آن تهیه شده است. برای مطالعه تمامی کتاب لطفاً نسخه کاغذی را خریداری کنید.

قتل بی عیب و نقص

رایگان

ترجمۀ A Murder of Quality/1962
گوین میلار در سال 1991 فیلمی بر اساس این کتاب ساخته است.
فایل پی دی اف فقط سی صفحه اول کتاب را دربرمی گیرد که با هدف آشنایی با اثر و ترجمۀ فارسی آن تهیه شده است. برای مطالعه تمامی کتاب لطفاً نسخه کاغذی را خریداری کنید.

پیله ور خیاط سرباز جاسوس

رایگان

ترجمۀ اول از  Tinker Tailor Soldier Spy/1974
توماس آلفردسون در سال 2011 فیلمی بر اساس این کتاب ساخته است.
فایل پی دی اف فقط سی صفحه اول کتاب را دربرمی گیرد که با هدف آشنایی با اثر و ترجمۀ فارسی آن تهیه شده است. برای مطالعه تمامی کتاب لطفاً نسخه کاغذی را خریداری کنید.