فتح‌الله نوری اسفندیاری

""

فرزند حاج محتشم‏ السلطنه اسفندیارى و مادرش نصرت خانم مهرالدوله نوه دخترى میرزا آقاخان نورى، در سال 1268 ش در تهران متولد شد. تحصیلات مقدماتى را در مدارس افتتاحیه و آلیانس به اتمام رسانید و زبان فرانسه را بخوبى فراگرفت و براى ادامه تحصیل به فرانسه عزیمت نمود و تحصیلات خود را در رشته علوم سیاسى ادامه داد و به دریافت لیسانس نائل آمد. در 1293 به ایران بازگشت به استخدام در وزارت امور خارجه درآمد. اهم مشاغل وى عبارت بودند از: نایب دوم و نایب اول در سفارت لندن، معاون اداره اول سیاسى، شارژ دافر سفارت واشنگتن، مستشار سفارت پاریس، شارژ دافر سفارت لندن، رئیس اداره سجلات، رئیس اداره چهارم سیاسى. نورى اسفندیارى مدتى ریاست تشریفات وزارت امور خارجه را عهده ‏دار بود، آنگاه به عضویت هیئت مدیره شركت سهامى بیمه منصوب گردید و در عین حال عضو هیئت نظار بانك ملى شد. چندى هم بازرس وزارت تجارت بود و سرانجام نماینده‏ ایران در شركت نفت ایران و انگلیس گردید. در زمان جنگ بین‏ المللى دوم وزیر مختار ایران در لهستان شد. پس از این مأموریت، وزیر مختارى ایران را در واشنگتن عهده ‏دار گردید. بعد از كودتاى 28 مرداد 1332 به عضویت شوراى عالى سازمان برنامه منصوب شد و در سال 1333 از طرف هیئت وزیران به عضویت هیئت نمایندگى ایران براى مذاكره با نمایندگان كنسرسیوم خرید نفت گردید و پس از انعقاد قرارداد با كنسرسیوم نفت ، به ریاست شوراى عالى سازمان برنامه منصوب شد. مدتى هم ریاست هیئت اقتصادى ایران را در كنفرانس بین‏ المللى اقتصادى كشورهاى اسلامى در كراچى عهده ‏دار بود. در انتخابات دوره‏ هجدهم رئیس انجمن نظارت بر انتخابات بود. وى در دوران بازنشستگى كتابى تحت عنوان رستاخیر ایران انتشار داد. این كتاب ترجمه‏ مجموع مقالاتى بود كه روزنامه ‏هاى مهم اروپا درباره‏ ایران از تاریخ 1300 تا 1322 نوشته بودند و حاوى مطالب بسیار مهم و قابل استناد بود. وفات صاحب ترجمه در 1347 در تهران اتفاق افتاد.

کتاب های نویسنده