فروغ فرخزاد

""

کتاب های نویسنده

مجموعه آثار فروغ فرخ‌زاد

رایگان

ویرایش، گردآوری و دیباچه بهنام باوند پور

دفتر اول: شعرها

مجموعه کامل شعرهای اسیر، دیوار، عصیان، تولدی دیگر، ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد… و همچنین شعرهای مشترک فروغ فرخ‌زاد و یداله رویایی و شعرهای منتشر نشده در کتاب‌های فروغ فرخ‌زاد به پیوست فرازهایی از نقد و نظرات منتقدان و شاعران درباره شعرهای او

دفتر دوم: مقاله‌ها، مصاحبه‌ها و …

مجموعه کامل مقاله‌ها، مصاحبه‌ها، نامه‌ها، خاطره‌نگاری‌ها، سفرنامه، داستان‌ها، فیلم‌نامه و نوشته‌های سینمایی، ترجمه‌ها و طرح‌ها و به همراه دو پیوست درباره زندگی اجتماعی و فعالیت‌های سینمایی فروغ فرخ‌زاد