رودین

رایگان

رمان «رودین»(1855 م.) در زمان خود جامعه روس را به جنبش درآورد و نام قهرمان آن به صورت نام همگانی درآمد که معنای ویژه‌ای داشت. زندگی معنوی غنی، اشتیاق و کوشش برای نیل به حقیقت، آزادی و عدالت، رودین را در مقامی بالاتر از محیط قرار می‌دهد. اما قهرمان رمان برای نیرو و استعداد فوق‌العاده خویش مورد استعمال پیدا نمی‌کند. عقل و استعداد و قابلیت و دانش وی به هدر رفت. در نتیجه رودین شخصی غیرفعال شد که قادر نبود از سعادت خویش با دوشیزه محبوبش دفاع کند…
ماکسیم گورکی ضمن بیان گذرا نبودن ارزش این رمان و اهمیت سیمای رودین، می‌نویسد:«…او خیال پرداز بود…منتقد واقعیت بود…به اصطلاح، زمین بکر را شخم می‌زد…»
رمان رودین جزو سلسله آثار «کلاسیک‌های ادبیات روس» انتشارات پروگرس(مسکو) منتشر شده است. سری کلاسیک‌های ادبیات روسی رمان‌های کم حجم، نوول‌ها، درام‌ها، چامه‌ها و داستان‌ها را شامل می‌شد. این کتاب‌ها در شکل و اندازه‌های واحدی تهیه شده بودند. روکش جلدها با گراوورهای کار رسامان متخصص زینت یافته بود و همراه با هر اثر تصویر مولف آن نیز داده می‌شد.