سفری به سرزمین دلاوران

رایگان

مریان سی. کوپر، کارگردان، تهیه کننده، نویسنده، و فیلمبرداری که عمدۀ شهرت خود را مدیون فیلم کینگ کونگ(1933) است. اما در تاریخ سینما از وی به عنوان یکی از نخستین سازندگان فیلم‌های مردم‌نگارانه تاریخ سینما و خالق فیلم «علف: نبرد یک ملت برای زندگی» یاد می‌شود. فیلمی صامت و سیاه‌سفید که او به همراه ارنست بی. شودزاک و مارگرت هریسن دربارۀ کوچ طایفه بابااحمدی از قوم بختیاری و عبورشان از زردکوه بختیاری ساخت.

کتاب سفری به سرزمین دلاوران شرح سفر و اقامت چهل و شش روزه او و همراهانش در میان طایفه بابااحمدی و عبورشان از زردکوه است.

بهمن مقصودلو در سال 1389 کتابی با عنوان «علف: داستان‌های شگفت و ناگفته» دربارۀ این فیلم و زندگی سه خالق آن نوشته است که یکی از بهترین پژوهش‌های تاریخی/سینمایی به شمار می‌رود.