دارودسته‌ی اسمایلی

رایگان

ترجمۀ Smiley’s People/1979
سایمون لنگتون در سال 1982 مینی سریالی شش قسمتی بر اساس این کتاب ساخته است.
فایل پی دی اف فقط مقدمه و فصل اول کتاب را دربرمی گیرد که با هدف آشنایی با اثر و ترجمۀ فارسی آن تهیه شده است. برای مطالعه تمامی کتاب لطفاً نسخه کاغذی را خریداری کنید.