تاریخ عصر جدید

رایگان

جلد اول: از انقلاب انگلستان تا کمون پاریس
آ. افیموف، ایلیا گالکین، لئو زوبوک، آلکساندر مانسه‌ویچ، وسوالود اورلوف، ولادیمیر خوستوف
ترجمۀ فریدون شایان

جلد دوم: از کمون پاریس تا انقلاب اکتبر
آلکساندر آوریاتوف، ایلیا گالکین، لئو زوبوک، آلکساندر مانسه‌ویچ، وسوالود اورلوف، ولادیمیر خوستوف
ترجمۀ محمدتقی فرامرزی

جلد سوم: از 1918 تا امروز(1976)
پ.م. کوزمیچوف، گ.ر.لوین، و.آ. اورلوف، ل.م. پردتچنسکایا، و.ک. فورایف
ترجمۀ محمد پیفون

اگر با دانلود مجموعه از وبسایت مشکل دارید، از کانال تلگرام ما تک تک دانلود کنید.