از جنس آینده

رایگان

دربارۀ شاعر
کلاس یوهان رودولف اَندرشون (Claes-Johan Rudolf Andersson) شاعر، نویسنده، موسیقیدانِ جاز، روانپزشک و سیاستمدار در سال 1937 در هلسینکی، پایتخت فنلاند، به دنیا آمد. او دو دوره، نمایندۀ مجلسِ فنلاند و نیز چند سال وزیرِ فرهنگِ این کشور بوده است.
کلاس اَندرسون که از بنیانگذاران «اتحادیۀ چپِ فنلاند» است. از سالِ 1990 تا 1998 ریاست آن را به عهده داشت و در سالِ 1994، نامزدِ ریاستِ جمهوریِ فنلاند بود.
او از اقلیّت سوئدی زبان کشور فنلاند است.
کارنامۀ ادبی اَندرسون شامل ده‌ها عنوان کتاب رُمان، نمایشنامه، فیلمنامه و شعر است. او همچنین آثاری غیرِادبی در زمینه‌هایِ سیاست، روانپزشکی و موسیقی دارد.
شعرهایش در بیش از پانزده مجموعه چاپ شده است. آثارش ده‌ها جایزۀ مهم نصیبش کرده است.
مترجم با شاعر در برنامه‌های ادبی فرهنگی «مرکز بین‌المللی فرهنگی هلسینکی» آشنا شد. در آنجا، مترجم چند بار میزبان شاعر بود. قرار ترجمۀ گُزیدۀ شعرهای شاعر نیز در همانجا گذاشته شد. آخرین دیدار با شاعر هنگام حضور او در فیلمبرداری مستند “چهره‌ها” دربارۀ من بود. کمی پس از آن دیدار کلاس اَندرشون در تاریخ بیست و چهارم جولای دوهزار و نوزده به جاودانگی پیوست.
طرح جلد این کتاب، هنر مدیر و موسس باشگاه ادبیات آقای امیر عزتی است که فکر نمی‌کنم هیچ لحظه از عمرش را بدون اندیشیدن و عمل به فرهنگ به طور عام، ادبیات به طورخاص و کتابداری به طور ویژه گذرانده باشد.