تاریخ جهان باستان

رایگان

جلد اول: شرق
آ.کاژدان، ن.نیکولسکی، آ.آبراموویچ، ژ.ایلین، آ.فیلیپ اف
ترجمۀ صادق انصاری، علی‌الله همدانی، محمدباقر مؤمنی
جلد دوم: یونان
ترجمۀ صادق انصاری، علی‌الله همدانی، محمدباقر مؤمنی
جلد سوم: رُم
و.دیاکوف
ترجمۀ صادق انصاری، علی‌الله همدانی، محمدباقر مؤمنی
جلد چهارم: تاریخ قرون وسطی
زیرنظر پروفسور کاسمینسکی
ترجمۀ صادق انصاری، محمدباقر مؤمنی

اگر با دانلود مجموعه از وبسایت مشکل دارید، روی عناوین جلدها کلیک کنید تا تک تک از سایت یاندکس دانلود کنید. سومین راه استفاده از کانال تلگرام ماست.