مسائل زیبایی‌شناسی و هنر

رایگان

نیکلای سیلایف، ایوان آستاخف، ویکتور روماننکو، الکساندر میاسنیکف، میخائیل افسیان نیکف، سرگی موژنیاگون، الکساندر دیمشتیتس، نیکلای لیزرف، بوریس ساچکف

کتاب اولین بار توسط نشر پویا در سال 1352 منتشر شد. چند سال بعد، در پاییز 1357 چاپ دوم کتاب توسط انتشارات ساوالان(تبریز) و انتشارات علم(تهران) روانه بازار شد. اما ناشران که فکر می‌کردند شاید کتابخانه ملی ایراد گرفته یا از انتشار کتاب جلوگیری کند، نام کتاب را به « بازتاب کار و طبیعت در هنر-گفتارهایی در زیبایی شناسی و هنر» تغییر داده و نام تمام نویسندگان را حذف کردند.