«باشگاه ادبیات» در سال ٢٠١٠ با هدف مبارزه با سانسور، آشتی دادن مردم با کتاب‌خوانی، آشنا کردن مردم با شیوه‌‌های تازۀ مطالعه، و استفادۀ بهینه از امکانات دنیای مجازی، به همت امیر عزتی در فیسبوک تأسیس شد. این باشگاه تا پایان سال ١٣٩٩ بیش از ٤۵ هزار عضو در صفحۀ فیسبوک و نزدیک به  ١٣ هزار عضو در کانال تلگرام داشت. در آخرین روزهای سال ١٣٩٩، به دنبال غیرفعال شدن صفحه شخصی امیر عزتی و ناپدید شدن پست‌های وی در صفحه فیسبوک باشگاه ادبیات، وبسایت اختصاصی باشگاه در سوم فروردین ١٤٠٠ گشوده شد. باشگاه ادبیات تاکنون بیش از ٢٠ هزار جلد کتاب و نشریه را به مخاطبان عرضه کرده است، و یکی از مهم‌ترین منابع کتاب‌های الکترونیک به زبان فارسی است.