از مجموعۀ آرشیو مجازی نشریات

دوره کامل فصلنامۀ شورای نویسندگان و هنرمندان ایران

دوره کامل جُنگ چراغ، به همت زنده یاد دکتر سیما کوبان

همراه با یادداشت اختصاصی پرتو نوری علا

آخرین کتابها

چرا کتاب‌ها و نشریات قدیمی را اسکن کرده و به اشتراک می‌گذاریم؟


همیاری

don_club

دربارۀ آرشیو مجازی نشریات

هیچ کتابخوانی نیست که در مقطعی از زندگی خود اسیر جادوی نشریات نشده باشد. ماهنامه‌ها، فصلنامه‌ها و حتی گاهنامه‌ها به وقت انتشار خود شوری در دل خوانندگانشان ایجاد کرده‌اند که انتشار هیچ کتاب مستقلی قابل قیاس با آن نبوده است. از جریان سازی و اعلام وجود جنبش‌های ادبی و هنری که جایگاه‌شان غالباً همین نشریات بوده هم نباید غافل شد. ردپای نویسندگان مشهور معاصر را گاه می‌توان در نشریات مستقل و گاه شهرستانی سال‌های دور پیدا کرد که با سری پر شور در پی افکندن طرح‌هایی نو بوده‌اند. برخی نیز موفق شده‌اند و سبک و سیاقی تازه پدید آورده‌اند.

ادامۀ مطلب