رایگان

جاسوس جنگ سرد

ترجمۀ اول از The Spy Who Came in from the Cold/1963
مارتین ریت در سال 1965 فیلمی بر اساس این کتاب ساخته است.

اشتراک گذاری

درباره نویسنده