همیاری

چرا کتاب‌ها و نشریات قدیمی را اسکن کرده و به اشتراک می‌گذاریم؟ آنها را که در نبرد با گذر ِزمان در حال نابودی هستند، نجات می‌دهیماز چنگ کاغذ، فضا، و زمان رهایشان کرده و تکثیرشان می‌کنیمامکان مقابله را فراهم کرده و راه را برای سنجش نیک و بد هر ترجمه و هر چاپ باز می‌کنیمهدف […]

آگاهی‌نامه

آگاهی‌نامه دوازدهم اکتبر 2010 بود که باشگاه ادبیات در فیسبوک تاسیس شد. کتابخانه‌ای مجازی که بعدها کار نشر را هم به فعالیت‌های خود افزود و تاکنون بیش از شصت عنوان کتاب چاپ اول در کارنامه دارد. از نخستین سال‌های تاسیس به دنبال داشتن وبسایت اختصاصی بودم چون وبلاگ، صفحه فیسبوک و بعدها کانال تلگرامی را […]