درویش

"محمد جعفر شریعت تهرانی (در برخی منابع جعفر شریعتمداری) در سال 1930 میلادی در مشهد متولد شد. وی دانش آموخته زبان و ادبيات فارسي است و به زبان های عربی، آلمانی و ایتالیایی نیز احاطه دارد. از سال 1944 آغاز به تألیف نموده و علاوه بر تحقیقات گسترده در زبان و ادب فارسی؛ به ویژه حافظ پژوهی، مجموعه داستان و اشعار "هفت خوان"، "سفارت عظمي"، "مكتب"، "كتاب"، "باغ"، "لوحه"، "جاودانگي";،"مارگیر" ، "امام"، "سایه"، "کتاب نور"، "در خلوت خویش"، "كعبه: سفر اروپا-جاجرود" و ... را نیز به رشته تحریر درآورده است. در آغاز تحت تاثیر علی دشتی داستان هایی با مضامین جنسی می‌نوشت و و با کتاب‌های لوحه و جاودانگی به موضوع‌های عرفانی و سورئالیستی در باب پوچی جهان وی آورد. برخی از آثار درویش به زبان‌های انگلیسی و ... ترجمه شده است."