رایگان

فرهنگ نوین

اشتراک گذاری

دی ماه 1358، کتاب اول

شعری بی‌نام و نشان از اوروگوئه

دهۀ عقب‌نشینی امپریالیسم/مدیا کاشیگر

اوپک: جذابیت عدم توافق!/ رضا اعظمی

مشارکت زحمتکشان در مدیریت تولید/نیکولای بلینوف

آگاهی ملی در پی تلاقی تشیع و جامعه، برگزیده‌هایی از یک کتاب/حامد الگار

اقتصاد سیاسی سوسیالیسم/اسکار لانگه/ترجمۀ بابک قهرمان

سرزمین هند و اقتصاد کشاورزی، زمین از آن کسی است که روی آن کار می‌کند/پ. جوشی

مقاومت فرهنگی در شیلی/آریل دورفمن

هنگامی که تماشاگر زیر یوغ استعمار سینمای سنتی باشد- گفتگو با گاوراس/ترجمۀ وازریک درساهاکیان

نقدی بر نمایشگاه مینیاتورهای سیاه درم‌بخش و طرح‌های رادپور، طنز معترض تیغی بر روی استبداد/نیکزاد نجومی

طرحی از سعید پرهام

سه شعر(دو زبانه) از عمران صلاحی

خشکسالی و شاعر روستا/خلیل حمزه‌ای

بهترین دستاوردهای زندگی/برتولت برشت/ترجمۀ ن. ک.

حرامزاده/میخائیل شولوخوف/ترجمۀ مدیا کاشیگر

رفیق موکوچ/مووسس آرازی/ترجمۀ وازریک درساهاکیان

من کتاب را دوست دارم/حمید کرامتی نژاد

بهمن 58، کتاب دوم

وای به روزی که مسلح شویم

دربارۀ حقیقت/برتولت برشت/ترجمۀ بهروز مشیری

یادداشت‌ها:

از بندر لنگه چه خبر؟ یادداشت‌های یک سفر/ناصر زراعتی

امتداد واهمه‌های آریامهری در “ایران ایر”/شهروز جویانی

دانشجویان مسلمان پیرو خط امام: افشاگران مستقل؟” یادداشت‌هایی دربارۀ تسخیر لانه جاسوسی/الف. آزاد

ادبیات:

چرا توقف کنم، چرا؟-به انگیزۀ سیزدهمین سالمرگ فروغ فرخزاد/مانا طباطبائی

دو طنز از لرکام ساز

کامو/ماکسیم گورکی/ترجمۀ مانا طباطبائی

شاعر خلق- منظومه‌ای از رسول رضا/برگردان آزاد عمران صلاحی

شعری از فیروزه میزانی

گفتگو:

داشتم به اوج می‌رسیدم که طاغوت سقوط کرد-گفتگویی با یکی از خواننده‌های کافه‌های لاله زار/شهروز جویانی

تئاتر:

در نمایش سهم کدام بیشتر است؟ نمایشنامه نویس، کارگردان یا بازیگر؟

نقاشی:

نقاشان بی‌اعتنا، حالا سر در گم مانده‌اند-نگاهی به نقاشی ایران در یک سال گذشته

دربارۀ امپریالیسم و آمریکا:

آمریکا به انقلاب حمله می‌کند/ فیدل کاسترو- فصلی از کتاب فیدل کاسترو سخن می‌گوید/ترجمۀ آذر یعقوبی

فصلی از جنبش کارگری آمریکا: برخوردهای طبقاتی در صنایع/ای. ام. کراسنوف/ترجمۀ کامران رویان

تضادهای درونی امپریالیسم/ترجمۀ رضا اعظمی

آمریکایی که من کشف کردم/ ولادیمیر مایاکوفسکی/ترجمۀ وازریک درساهاکیان

اسفند 58 – فروردین 59، کتاب سوم

یادداشت‌ها:

شیر محمد درخشنده توماج: از جزنی و بقیه که بیشتر نیستیم/حمیدرضا گیرا

چه کسانی منکر تقلب‌اند/ناصر زراعتی

سرانجام جان نثاران خدایگان بخشوده شدند/شهروز جویانی

خلع سلاح گروه‌های فشار یا خلع سلاح توده‌ها/الف. آزاد

گزارش‌ها:

یادداشت‌های سفر به گنبد- ترکمن، زمین، شورا و جنگ/مانا طباطبایی

یادداشت‌های سفر کردستان- کردستان: صدای پای یورشی وحشتناک‌تر/روزبه ناصر زاده

یادداشت‌های از سفر صحرا-پولیساریو در انتظار به رسمیت شناختن “جمهوری دموکراتیک صحرا” از سوی ایران/موسایی-سرخی

ادبیات:

نامه/وزووالد ایوانف/ترجمۀ مانا طباطبائی

جغدی در اتاقی دور/غسان کنفانی/ترجمۀ موسی اسوار

سکۀ آخر/ژیگموند موریتس/ترجمۀ زاون

دو شعر/ناصر زراعتی

بندر ترکمن/یحیا هاشمی

بانوی ترکمن/مسعود احمدی

ژنرال آگوستو پینوشه/ترساد خسوس/ترجمۀ فرامرز سلیمانی

نامه ای از انگلس به مارکس-دربارۀ زبان و ادبیات فارسی/فردریش انگلس

لاهوتی، شاعری که “نجات فعله و دهقان” می‌پرستید/بهروز مشیری

سینما:

هدف‌های سینما: ورتوف(واقع نگاری) و آیزنشتاین(اندیشه نگاری)/جیمز گودوین/ترجمۀ وازریک درساهاکیان

نقاشی:

نگاهی به نمایشگاه هنر مقاومت فلسطین در موزه هنرهای معاصر- هنر مقاومت فلسطین جبهه‌ای در کنار جبهۀ نظامی/نیکزاد نجومی

نگاهی به دیوارنگاره‌های خوزه هرناندس دلگادیلیو-“زمین و آزادی” دستمایه‌های دلگادیلیو/آلن و. بارنت/ترجمۀ فرامرز سلیمانی

دربارۀ طبقات:

فصل‌هایی از ماتریالیسم تاریخی: طبقات، مناسبات دولتی، دولت و انقلاب اجتماعی/یوگسلاوسکی/ترجمۀ وازریک درساهاکیان

یادداشت‌هایی دربارۀ نمودهای عینی وابستگی، به ویژه در زمینۀ معماری: چگونه در جامعه‌ای طبقاتی، طبقۀ مسلط به خدمت امپریالیسم درمی‌آید/علیرضا افشارنیا

فصلی از جنبش کارگری آمریکا: گسترش نفوذ طبقۀ کارگر بر جنبش سیاهان در فاصلۀ دو جنگ جهانی

فصلی از جنبش کارگری آمریکا: وحدت جهانی کارگران به هنگام جنگ دوم/ی. ف. یازکوف

حزب حاکم و طبقۀ حاکم/آنتونیو گرامشی/ترجمۀ وازریک درساهاکیان

وحدت پرولتاریی/آنتونیو گرامشی/ترجمۀ رضا اعظمی

بررسی جنبه‌ای از نظریۀ اصلاح طلبانه “هم سطح شدن درآمد”-“یقه‌سفیدها” کارگرند؟/گزینش و ترجمۀ رضا اعظمی

طرح:

یک طرح/علی اکبر صفائیان

اردیبهشت و خرداد 1359، کتاب چهارم

آخرین پاراگراف مانیفست/مارکس و انگلس

پرولتاریا جز زنجیرش چیزی برای از دست دادن ندارد/خطابۀ مصطفی صبحی به انگیزه اول ماه مه/ترجمۀ عمران صلاحی

دربارۀ مصطفی صبحی و شعر پانزده تن سرودۀ ناظم حکمت/ترجمۀ عمران صلاحی

گزارش‌ها:

نگاهی به مبارزات کارگران ایران در سال گذشته-از اعتصاب تا مصادرۀ انقلابی/مانا طباطبائی

اعلامیه‌ای برای کارگر در روز کارگر/سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

گزارشی از مراسم روز کارگر در کارخانۀ سیمان کرمان-روز کارگر، روز صحبت از همه چیز/احمد قطبی

یادداشتی از مراسم روز اول ماه مه- هراس حامیان نظم مقدس مالکیت/مانا طباطبائی

یادداشتی در حاشیه/خسرو شیرین آبادی

روز کارگر و یقه سفیدهای ناظم/جلال جوشقانی

یادداشت‌ها:

یادداشتی پیرامون نمایش “با شیطان دست بده!” از سیمای جمهوری اسلامی ایران- چرا دست نمی‌دهید و خود را نمی‌گردانید/رویا فخارزاده

“توطئه” بهانه‌ای برای اختناق/احمد قطبی

چهار طرح برای دانشگاه/نیکزاد نجومی

چرا رهنمودی نمی‌دهید/حمید دادجو

پس این گل‌ها را چه کسی به گلوله بست/شهروز جویانی

یک طرح/داود شهیدی

ادبیات:

از کارگر به شاعر/شعری از یک کارگر

سه شعر/عبدالوهاب البیاتی

چرداغ/فریدون فریاد

در کارخانه/شمس لنگرودی

محمد کارگر کوچک پنچرگیری-نوشته‌ای بر پایه یک گفتگو/ناصر زراعتی

گلبدنا/عبدالصمد طاهری

تابستان کار/عباس عفتی

سینما:

Slon: سینمای کارگری در فرانسه/گی اونوبل

یک طرح/داود شهیدی

نقاشی:

نگاهی به اچینگ‌های(حکاکی روی فلز) ناهید حقیقت- “ستایش” کار در هنر بورژوایی نمی‌تواند جایی داشته باشد/نیکزاد نجومی

یک پاراگراف از کتاب “بیماری کودکانه چپ روی در کمونیسم”/و. ا. لنین

کارگران و تجربه‌های تاریخی:

چگونه کارگران باکو به انقلاب پیوستند/بوگدان کنونیانتس

جنبش اشغال کارخانه‌ها – ایتالیا 1920/پائولو اسپریانو

جنبش مه 1968- کمونی که دانشجویان می‌خواستند برپا کنند/ژاک بای ناک

گزارشی از کمیسیون راسل، کنترل کارگران در کارخانه‌ها، در پرتغال سال 1976-کارگران پرتغال اندوهگنانه می‌دانند نبرد پایان نیافته/کریس گودی-ری الیس- جو بورک

بخشی از “تاریخ معاصرجنبش کارگری آمریکا”: تاریخ نگاری جنبش کارگری آمریکا

ویژه نامه کرامت دانشیان

جلد اول، بهمن 1359

مقاومت، بهترین سرآغاز

شهادت، ناچیزترین هدیه برای خلق

هیچ گاه مارکسیسم خوش‌آیند طبقۀ حاکم نبوده-متن دفاعیۀ دانشیان در بیدادگاه تجدید نظر

اینان هراسشان ز یگانگی ماست-چرا دفاعیات دانشیان از سیمای جمهوری اسلامی پخش نشد؟!

بهاران خجسته باد

شب خواهد مرد

وارث مبارزات شکست خورده- نگاهی به زندگی کرامت/علی یوسفی

اول خلق، بعد خانواده… کرامت از زبان خانواده‌اش

کرامت وقتی می‌افتاد، زود بلند می‌شد-کرامت از زبان نزدیک‌ترین رفیق همرزمش

کرامت، عاشق شوریدۀ توده‌ها/مصطفی شعاعیان

دفاع از مردم در برابر دیکتاتور/شکرالله پاک نژاد

شیرآهنکوه مرد/هدایت

ما خشم خلق را بیدار می‌کنیم

نفرت از بورژوازی و عشق به پرولتاریا/ن.ک.

جلد دوم، اسفند 1359

چند اشاره

من باید از عقیده‌ام دفاع کنم-دفاعیات دانشیان در یدادگاه اول

فیلم ناتمام/یکی از رفقای کرامت

طرحی برای فیلم انیمیشن/به روایت پدرام اکبری

در جستجوی وسیله‌ای برای تعلیم مقاومت/پدرام اکبری

متن سرود «بهاران خجسته باد»

به دنبال فریاد مردم/داوود یوسفیان

در اندیشۀ تشکیل حزب واقعی طبقۀ کارگر/یکی از رفقای کرامت

فرزند برومند جنبش طبقۀ کارگر/حسن

به دور از خصلت‌های روشنفکرانه/داوود

بیزار از بینش «سازش طبقاتی»/رضا معتمدی

ما یک پای رژیم را چوبی کردیم-کرامت از زبان یکی از هم پرونده‌هایش

دربارۀ امیر فتانت/یکی از هم پرونده‌های کرامت

پنجۀ برگ‌ها آویزان، چنگال دشمنان تیز/مائو تسه تونگ

رفیق دوریس ماریا/ریکاردو مورالس/ترجمۀ وازریک درساهاکیان

ترانۀ دو گل سرخ/شمس لنگرودی

شعری برای کرامت دانشیان و خسرو گلسرخی/ناصر زراعتی

بعد از حریق/مفتون امینی

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “فرهنگ نوین”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *