رایگان

فرهنگ نوین

اشتراک‌گذاری

دی ماه 1358، کتاب اول

شعری بی‌نام و نشان از اوروگوئه

دهۀ عقب‌نشینی امپریالیسم/مدیا کاشیگر

اوپک: جذابیت عدم توافق!/ رضا اعظمی

مشارکت زحمتکشان در مدیریت تولید/نیکولای بلینوف

آگاهی ملی در پی تلاقی تشیع و جامعه، برگزیده‌هایی از یک کتاب/حامد الگار

اقتصاد سیاسی سوسیالیسم/اسکار لانگه/ترجمۀ بابک قهرمان

سرزمین هند و اقتصاد کشاورزی، زمین از آن کسی است که روی آن کار می‌کند/پ. جوشی

مقاومت فرهنگی در شیلی/آریل دورفمن

هنگامی که تماشاگر زیر یوغ استعمار سینمای سنتی باشد- گفتگو با گاوراس/ترجمۀ وازریک درساهاکیان

نقدی بر نمایشگاه مینیاتورهای سیاه درم‌بخش و طرح‌های رادپور، طنز معترض تیغی بر روی استبداد/نیکزاد نجومی

طرحی از سعید پرهام

سه شعر(دو زبانه) از عمران صلاحی

خشکسالی و شاعر روستا/خلیل حمزه‌ای

بهترین دستاوردهای زندگی/برتولت برشت/ترجمۀ ن. ک.

حرامزاده/میخائیل شولوخوف/ترجمۀ مدیا کاشیگر

رفیق موکوچ/مووسس آرازی/ترجمۀ وازریک درساهاکیان

من کتاب را دوست دارم/حمید کرامتی نژاد

بهمن 58، کتاب دوم

وای به روزی که مسلح شویم

دربارۀ حقیقت/برتولت برشت/ترجمۀ بهروز مشیری

یادداشت‌ها:

از بندر لنگه چه خبر؟ یادداشت‌های یک سفر/ناصر زراعتی

امتداد واهمه‌های آریامهری در “ایران ایر”/شهروز جویانی

دانشجویان مسلمان پیرو خط امام: افشاگران مستقل؟” یادداشت‌هایی دربارۀ تسخیر لانه جاسوسی/الف. آزاد

ادبیات:

چرا توقف کنم، چرا؟-به انگیزۀ سیزدهمین سالمرگ فروغ فرخزاد/مانا طباطبائی

دو طنز از لرکام ساز

کامو/ماکسیم گورکی/ترجمۀ مانا طباطبائی

شاعر خلق- منظومه‌ای از رسول رضا/برگردان آزاد عمران صلاحی

شعری از فیروزه میزانی

گفتگو:

داشتم به اوج می‌رسیدم که طاغوت سقوط کرد-گفتگویی با یکی از خواننده‌های کافه‌های لاله زار/شهروز جویانی

تئاتر:

در نمایش سهم کدام بیشتر است؟ نمایشنامه نویس، کارگردان یا بازیگر؟

نقاشی:

نقاشان بی‌اعتنا، حالا سر در گم مانده‌اند-نگاهی به نقاشی ایران در یک سال گذشته

دربارۀ امپریالیسم و آمریکا:

آمریکا به انقلاب حمله می‌کند/ فیدل کاسترو- فصلی از کتاب فیدل کاسترو سخن می‌گوید/ترجمۀ آذر یعقوبی

فصلی از جنبش کارگری آمریکا: برخوردهای طبقاتی در صنایع/ای. ام. کراسنوف/ترجمۀ کامران رویان

تضادهای درونی امپریالیسم/ترجمۀ رضا اعظمی

آمریکایی که من کشف کردم/ ولادیمیر مایاکوفسکی/ترجمۀ وازریک درساهاکیان

اسفند 58 – فروردین 59، کتاب سوم

یادداشت‌ها:

شیر محمد درخشنده توماج: از جزنی و بقیه که بیشتر نیستیم/حمیدرضا گیرا

چه کسانی منکر تقلب‌اند/ناصر زراعتی

سرانجام جان نثاران خدایگان بخشوده شدند/شهروز جویانی

خلع سلاح گروه‌های فشار یا خلع سلاح توده‌ها/الف. آزاد

گزارش‌ها:

یادداشت‌های سفر به گنبد- ترکمن، زمین، شورا و جنگ/مانا طباطبایی

یادداشت‌های سفر کردستان- کردستان: صدای پای یورشی وحشتناک‌تر/روزبه ناصر زاده

یادداشت‌های از سفر صحرا-پولیساریو در انتظار به رسمیت شناختن “جمهوری دموکراتیک صحرا” از سوی ایران/موسایی-سرخی

ادبیات:

نامه/وزووالد ایوانف/ترجمۀ مانا طباطبائی

جغدی در اتاقی دور/غسان کنفانی/ترجمۀ موسی اسوار

سکۀ آخر/ژیگموند موریتس/ترجمۀ زاون

دو شعر/ناصر زراعتی

بندر ترکمن/یحیا هاشمی

بانوی ترکمن/مسعود احمدی

ژنرال آگوستو پینوشه/ترساد خسوس/ترجمۀ فرامرز سلیمانی

نامه ای از انگلس به مارکس-دربارۀ زبان و ادبیات فارسی/فردریش انگلس

لاهوتی، شاعری که “نجات فعله و دهقان” می‌پرستید/بهروز مشیری

سینما:

هدف‌های سینما: ورتوف(واقع نگاری) و آیزنشتاین(اندیشه نگاری)/جیمز گودوین/ترجمۀ وازریک درساهاکیان

نقاشی:

نگاهی به نمایشگاه هنر مقاومت فلسطین در موزه هنرهای معاصر- هنر مقاومت فلسطین جبهه‌ای در کنار جبهۀ نظامی/نیکزاد نجومی

نگاهی به دیوارنگاره‌های خوزه هرناندس دلگادیلیو-“زمین و آزادی” دستمایه‌های دلگادیلیو/آلن و. بارنت/ترجمۀ فرامرز سلیمانی

دربارۀ طبقات:

فصل‌هایی از ماتریالیسم تاریخی: طبقات، مناسبات دولتی، دولت و انقلاب اجتماعی/یوگسلاوسکی/ترجمۀ وازریک درساهاکیان

یادداشت‌هایی دربارۀ نمودهای عینی وابستگی، به ویژه در زمینۀ معماری: چگونه در جامعه‌ای طبقاتی، طبقۀ مسلط به خدمت امپریالیسم درمی‌آید/علیرضا افشارنیا

فصلی از جنبش کارگری آمریکا: گسترش نفوذ طبقۀ کارگر بر جنبش سیاهان در فاصلۀ دو جنگ جهانی

فصلی از جنبش کارگری آمریکا: وحدت جهانی کارگران به هنگام جنگ دوم/ی. ف. یازکوف

حزب حاکم و طبقۀ حاکم/آنتونیو گرامشی/ترجمۀ وازریک درساهاکیان

وحدت پرولتاریی/آنتونیو گرامشی/ترجمۀ رضا اعظمی

بررسی جنبه‌ای از نظریۀ اصلاح طلبانه “هم سطح شدن درآمد”-“یقه‌سفیدها” کارگرند؟/گزینش و ترجمۀ رضا اعظمی

طرح:

یک طرح/علی اکبر صفائیان

اردیبهشت و خرداد 1359، کتاب چهارم

آخرین پاراگراف مانیفست/مارکس و انگلس

پرولتاریا جز زنجیرش چیزی برای از دست دادن ندارد/خطابۀ مصطفی صبحی به انگیزه اول ماه مه/ترجمۀ عمران صلاحی

دربارۀ مصطفی صبحی و شعر پانزده تن سرودۀ ناظم حکمت/ترجمۀ عمران صلاحی

گزارش‌ها:

نگاهی به مبارزات کارگران ایران در سال گذشته-از اعتصاب تا مصادرۀ انقلابی/مانا طباطبائی

اعلامیه‌ای برای کارگر در روز کارگر/سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

گزارشی از مراسم روز کارگر در کارخانۀ سیمان کرمان-روز کارگر، روز صحبت از همه چیز/احمد قطبی

یادداشتی از مراسم روز اول ماه مه- هراس حامیان نظم مقدس مالکیت/مانا طباطبائی

یادداشتی در حاشیه/خسرو شیرین آبادی

روز کارگر و یقه سفیدهای ناظم/جلال جوشقانی

یادداشت‌ها:

یادداشتی پیرامون نمایش “با شیطان دست بده!” از سیمای جمهوری اسلامی ایران- چرا دست نمی‌دهید و خود را نمی‌گردانید/رویا فخارزاده

“توطئه” بهانه‌ای برای اختناق/احمد قطبی

چهار طرح برای دانشگاه/نیکزاد نجومی

چرا رهنمودی نمی‌دهید/حمید دادجو

پس این گل‌ها را چه کسی به گلوله بست/شهروز جویانی

یک طرح/داود شهیدی

ادبیات:

از کارگر به شاعر/شعری از یک کارگر

سه شعر/عبدالوهاب البیاتی

چرداغ/فریدون فریاد

در کارخانه/شمس لنگرودی

محمد کارگر کوچک پنچرگیری-نوشته‌ای بر پایه یک گفتگو/ناصر زراعتی

گلبدنا/عبدالصمد طاهری

تابستان کار/عباس عفتی

سینما:

Slon: سینمای کارگری در فرانسه/گی اونوبل

یک طرح/داود شهیدی

نقاشی:

نگاهی به اچینگ‌های(حکاکی روی فلز) ناهید حقیقت- “ستایش” کار در هنر بورژوایی نمی‌تواند جایی داشته باشد/نیکزاد نجومی

یک پاراگراف از کتاب “بیماری کودکانه چپ روی در کمونیسم”/و. ا. لنین

کارگران و تجربه‌های تاریخی:

چگونه کارگران باکو به انقلاب پیوستند/بوگدان کنونیانتس

جنبش اشغال کارخانه‌ها – ایتالیا 1920/پائولو اسپریانو

جنبش مه 1968- کمونی که دانشجویان می‌خواستند برپا کنند/ژاک بای ناک

گزارشی از کمیسیون راسل، کنترل کارگران در کارخانه‌ها، در پرتغال سال 1976-کارگران پرتغال اندوهگنانه می‌دانند نبرد پایان نیافته/کریس گودی-ری الیس- جو بورک

بخشی از “تاریخ معاصرجنبش کارگری آمریکا”: تاریخ نگاری جنبش کارگری آمریکا

ویژه نامه کرامت دانشیان

جلد اول، بهمن 1359

مقاومت، بهترین سرآغاز

شهادت، ناچیزترین هدیه برای خلق

هیچ گاه مارکسیسم خوش‌آیند طبقۀ حاکم نبوده-متن دفاعیۀ دانشیان در بیدادگاه تجدید نظر

اینان هراسشان ز یگانگی ماست-چرا دفاعیات دانشیان از سیمای جمهوری اسلامی پخش نشد؟!

بهاران خجسته باد

شب خواهد مرد

وارث مبارزات شکست خورده- نگاهی به زندگی کرامت/علی یوسفی

اول خلق، بعد خانواده… کرامت از زبان خانواده‌اش

کرامت وقتی می‌افتاد، زود بلند می‌شد-کرامت از زبان نزدیک‌ترین رفیق همرزمش

کرامت، عاشق شوریدۀ توده‌ها/مصطفی شعاعیان

دفاع از مردم در برابر دیکتاتور/شکرالله پاک نژاد

شیرآهنکوه مرد/هدایت

ما خشم خلق را بیدار می‌کنیم

نفرت از بورژوازی و عشق به پرولتاریا/ن.ک.

جلد دوم، اسفند 1359

چند اشاره

من باید از عقیده‌ام دفاع کنم-دفاعیات دانشیان در یدادگاه اول

فیلم ناتمام/یکی از رفقای کرامت

طرحی برای فیلم انیمیشن/به روایت پدرام اکبری

در جستجوی وسیله‌ای برای تعلیم مقاومت/پدرام اکبری

متن سرود «بهاران خجسته باد»

به دنبال فریاد مردم/داوود یوسفیان

در اندیشۀ تشکیل حزب واقعی طبقۀ کارگر/یکی از رفقای کرامت

فرزند برومند جنبش طبقۀ کارگر/حسن

به دور از خصلت‌های روشنفکرانه/داوود

بیزار از بینش «سازش طبقاتی»/رضا معتمدی

ما یک پای رژیم را چوبی کردیم-کرامت از زبان یکی از هم پرونده‌هایش

دربارۀ امیر فتانت/یکی از هم پرونده‌های کرامت

پنجۀ برگ‌ها آویزان، چنگال دشمنان تیز/مائو تسه تونگ

رفیق دوریس ماریا/ریکاردو مورالس/ترجمۀ وازریک درساهاکیان

ترانۀ دو گل سرخ/شمس لنگرودی

شعری برای کرامت دانشیان و خسرو گلسرخی/ناصر زراعتی

بعد از حریق/مفتون امینی

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “فرهنگ نوین”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *