علی‌اصغر حقدار

""

علی اصغر حقدار متولد 1344 در تبریز است. اولین مقاله‌اش در دی ماه 1369 منتشر شد؛ در طول 30 سال، 550 مقاله تاریخی، ادبی و سیاسی منتشر کرده است. از سال 1370 هم زمان با تألیف مقاله، به کار ویراستاری و تدوین کتابشناسی پرداخته‌ و تاکنون ویرایش نزدیک به بیست کتاب و دوازده کتابشناسی را بر عهده داشته است. از سال 1378 تا 1383 در روزنامه «انتخاب» با سمت دبیر «گروه آئین/نقد» و عضو «شورای سردبیری» مشغول بود. از سال 1376 تا 1389 جزو نویسندگان «دائرة المعارف تشیع» و «دائرةالمعارف زنان»، نگارش مدخل‌های فلسفی-عرفانی-کلامی و تاریخی را بر عهده داشت. از سال 1382 دبیری و نویسندگی در مجموعه «اندیشه‌های ایرانی» در نشر کویر را بر عهده گرفت. در این مجموعه از وی کتاب‌های قدرت‌ سیاسی‌ در اندیشه‌ ایرانی‌ از فارابی‌ تا نائینی‌، فریدون‌ آدمیت‌ و تاریخ‌ مدرنیته‌ در عصر مشروطیت‌، پرسش‌ از انحطاط‌ ایران‌ ـ بازخوانی‌ اندیشه‌های‌ دکتر سید جواد طباطبایی‌، داریوش‌ شایگان‌ و بحران‌ معنویت‌ سنتی‌، محمد علی‌ فروغی‌ و ساختارهای‌ نوین‌ مدنی‌ منتشر شده است. از سال 1387 دبیری و نویسندگی در مجموعه «اندیشه امروز ایران» را در نشر چشمه بر عهده داشت. در این مجموعه هم از وی کتاب های چند مقاله تاریخی- فریدون آدمیت، نامه‌های رسمی- میرزا ملکم خان ناظم الدوله، - رسائل سیاسی- ثقةالاسلام تبریزی، حقوق اساسی یا اصول مشروطیت- منصورالسلطنه عدل، آئینه سکندری-میرزا آقاخان کرمانی منتشر شده است. علی اصغر حقدار در اسفند 1389 به دنبال توقیف و سانسور کتاب‌ها و ممنوع قلم شدن از ایران خارج شد. در سال 1392 از «سازمان دیده بان حقوق بشر»، جایزه بین‌المللی هلمن/همت برای آزادی بیان وحقوق بشر را دریافت کرد. برخی از آثار تحقیقی علی اصغر حقدار که در سال‌های اخیر منتشر شده‌اند، عبارتند از: اندیشه سیاسی داریوش همایون، حزب مشروطه ایران و لیبرال دموکراسی به مثابه مشروطه نوین، آرامش دوستدار و هنر نیندیشیدن، محمدتقی زهتابی و هویت تاریخی ترکان ایران، جواد هیئت و ترک شناسی هویتی، تحولات فرهنگی و سیاسی در ایران معاصر در گفتگو با علی اصغر حقدار، تصویر ایران و ایرانی از نگاه مسافران خارجی، داستان استعلا، کتابشناسی سفرنامه ها در ایران، مدرن اندیشان ایرانی و بهائیت، سیاست دینی و حقوق شهروندی در اندیشه‌های حسینعلی منتظری، فروغ فرخزاد و ژرف‌کاوی در شعر زنانه فارسی، رنسانس هویتی ترکان ایران. در یک دهۀ گذشته، بسیاری از از تألیفات سال‌های آخر اقامت وی در ایران توسط انتشارات باشگاه ادبیات به صورت آنلاین منتشر شده است، از جمله: حقوق‌ اساسی‌ یعنی‌ آداب‌ مشروطیت‌ دول‌- محمد علی‌ فروغی‌، مفتاح‌التمدن‌ فی‌ سیاسة‌المدن- میرزا محمد معین‌الاسلام‌ بهبهانی‌، رساله «حقوق بشری» و «بیان نامه حقوق بشر»، خاطرات محمود وصال، خاطرات به یغما رفته- داریوش همایون، هفت رساله از دوران مشروطه، مسافرت‌ تفلیس‌- میرزا تقی‌ طیب‌، مکتوبات‌ کمال‌الدوله‌(سه‌ مکتوب‌) میرزا فتحعلی‌ آخوندزاده‌، کمال الدوله مکتوبلاری( آذربایجان تورکجه سی) میرزا فتحعلی آخوندزاده، و زنی در استانبول(رمان).