لرد کین‌راس

""

جان پاتریک داگلاس بالفور، سومین بارون کین‌راس