هادی خرسندی

""

زاده ۱۳۲۲ فریمان است. نوشتن را از مجله توفیق آغاز کرده و بعدها در نشریاتی چون تهران مصور، کاریکاتور، فردوسی، جلب سیاحان، اطلاعات و جهانگردی، روزنامه اطلاعات و ... طنز نوشته است. خرسندی پس از انقلاب در انگلستان اقامت گزید و مجله اصغرآقا-دیرپاترین نشریه خارج از کشور- را در لندن منتشر کرد. وی در این نشریه به ظاهر طنز، تکلیفش را با حکومت روشن کرد. وی معتقد به سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی بود و هست، اما تیغ تیز نقدهای او تا امروز هیچ طیف و گروهی را بی‌نصیب نگذاشته است. خرسندی میراث دار طنزپردازان بزرگی چون علی اکبر دهخدا(دخو) و سید اشرف الدین گیلانی(نسیم شمال) و ناقد هرگونه کجروی سیاسی و اجتماعی با زبان طنز است