حجت‌الله اصیل

""

حجت‌الله اصيل ۱۳۱۶ در كرتيل‌آباد ملاير به دنیا آمد و خواندن و نوشتن را نزد ملای ده آموخت. در ١٣٣٢ همراه خانواده‌اش به تهران آمد و در ١٣٣٦ درس خواندن را از نو آغاز كرد و در ظرف شش سال ديپلم رياضی گرفت. در ١٣٤٤ وارد دانشگاه شد و در دانشكده حقوق و علوم سياسی دانشگاه تهران به تحصيل پرداخت و در ١٣٥٣ درجه فوق ليسانس گرفت. اصيل در ضمن تحصيل وارد خدمت دولت شد و ٣١ سال در شركت مخابرات ايران كار كرد و در همان حال پس از فراغت از تحصيل به پژوهش در علوم انسانی پرداخت كه نتيجه آن شماری كتاب و مقاله است. «سيری در انديشه‌ی سياسی كسروی»، «آرمان‌شهر در انديشه‌ی ايرانی»، «برگزيده و شرح آثار ملک الشعرای بهار»، «برگزيده و شرح سياستنامه خواجه نظام‌الملك»، «برگزيده و شرح اشعار اشرف‌الدين گيلان»، و ترجمه‌ی «ادبيات فارسی از جامی تا روزگار ما» نوشته‌ی محمدرضا شفيعی كدكنی (به انگليسی) و…. از جمله آثار این پژوهشگر کشورمان است. حجت‌الله اصیل سوم آذر ۱۳۹۷ در سن ۸۱ سالگی در بیمارستان ابن سینای تهران درگذشت.