مجید نفیسی

""

از زبان خودش: من فرزند بتول اخوت و ابوتراب نفیسی هستم و در سوم اسفند 1330 در اصفهان به دنیا آمدم با عینکی بر چشم و ته مدادی پشت گوش. این بود که پریان الهام سر ذوق آمدند و جوهر قلم خود را در دهان من چکاندند. اولین شعرهایم در "جنگ اصفهان" 1344 ، "جزوه‌ی شعر" و مجله‌ی "آرش" 1345 چاپ شد. در 1348 نخستین کتاب شعرم "در پوست ببر" از سوی انتشارات امیرکبیر درآمد، و در 1349 نخستین اثر تحلیلی‌ام "شعر به عنوان یک ساخت" به کوشش هوشنگ گلشیری منتشر شد. در 1350 کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان "راز کلمه‌ها"یم را چاپ کرد که جایزه‌ی بهترین کتاب سال برای کودکان را برد. در دهه‌ی 50 با نام مستعار قلم و قدم می‌زدم: "نقدی بـر فلسفـه‌ی اگزیستـانسیالیستـی سـارتر"، "بهـره‌ی مالکـانه در چیــن"، "تک‌نگاری بلوک کرارج اصفهان"، "عشق پرولتری" و "حزب جمهوری اسلامی با دو شمشیر زنگ زده: آخوندسالاری و سرمایه‌داری دولتی". در 1362 پس از تیرباران همسر اولم عزت طبائیان و برادرم سعید از راه ترکیه به تبعید آمدم و در 17 مه 1984 وارد لس آنجلس شدم. از آن پس هشت مجموعه‌ی شعر "پس از خاموشی"،"اندوه مرز"، "شعرهای ونیسی"، "سرگذشت یک عشق"، "کفش‌های گل‌آلود"(به انگلیسی)، "پدر و پسر"(جداگانه به انگلیسی و فارسی) و "آهوان سم‌کوب"، و همچنین چهار کتـاب تحلیـلی "در جستجـوی شـادی: در نقـد فرهنـگ مرگ‌پرستی و مردسالاری در ایران"، "نوگرایی و آرمان در ادبیات فارسی: بازگشت به طبیعت در شعر نیمایوشیج"(رساله‌ی دکترا به زبان انگلیسی)، "شعر و سیاست و 24 مقاله‌ی دیگر" و "من خود ایران هستم و 35 مقاله‌ی دیگر" از من به چاپ رسیده است. مدرک لیسانس خود را در رشته‌ی "تاریخ" از دانشگاه تهران و درجه‌ی دکترایم را در رشته‌ی "زبان‌ها و فرهنگ‌های خاورمیانه" از دانشگاهUCLA دریافت کرده‌ام. یکی از دو ویراستار "نامه‌ی کانون نویسندگان ایران در تبعید" و صفحه‌ی شعر مجله‌ی "آرش" چاپ فرانسه، و همچنین یکی از همکاران نشریه "شهروند" چاپ کانادا و از بنیانگذاران نشست های ادبی "شنبه" در لس آنجلس هستم. با پسرم آزاد که در 28 آوریل 1988 زاده شد، در غرب لس آنجلس زندگی می‌کنم، جایی که شهرداری بندی از شعر "آه لس آنجلس" مرا بر دیواری در Venice Beach حک کرده است. مدت‌هاست که دیگر عینک نمی‌زنم و از مداد استفاده نمی‌کنم، اما هنوز به لطف پریان الهام چشم دوخته‌ام.

کتاب های نویسنده

در جستجوی شادی

رایگان

در نقد فرهنگ مرگ پرستی و مردسالاری در ایران

توجه
به درخواست آقای نفیسی، چون در حال حاضر امکان حروف چینی مجدد و تجدید چاپ کتاب وجود ندارد، مقالۀ چهرۀ زن در شعر احمد شاملو به فایل افزوده شده است.