مهدی استعدادی شاد

""

متولد ۱۳۳۷خورشیدی تهران است. همانجا به مدرسه رفته و سرانجام از هنرستان شمارۀ چهار در رشتۀ ماشین افزار دیپلم گرفته است. از ۱۹۸۰ برای تحصیل به آلمان رفت، در شهر گیسن دیپلم کالج گرفته و سپس در برلن غربی در رشتۀ ماشین سازی مهندس شد. آنگاه در دانشگاه آزاد برلن و در دانشگاه گوته فرانکفورت به تحصیل در رشته‌های مورد علاقه‌اش فلسفه و ادبیات پرداخته است. در رابطه با زبان‌های آلمانی و فارسی دارای مدرک رسمی ترجمه از استان زارلند آلمان است. شعر و رساله‌های چندی را به زبان‌های یادشده برگردانده و در مطبوعات منتشر ساخته است. در کنار درس، آموزش و کار، با مطالعه و نوشتن زندگی کرده و در این راستا کتاب‌هایی در زمینۀ ادبیات و نقد ادبی انتشار داده است.

کتاب های نویسنده

شعر و سیاست در آثار هانس ماگنوس انسنزبرگر

رایگان

مولف میل داشت این کتاب در داخل ایران منتشر شود. پس از یافتن ناشر، شش ماه در انتظار دریافت مجوز برای انتشار کتابی ۱۲۳ صفحه‌ای  گذشت. تا اینکه سرانجام هفته پیش ناشر در تماسی با مولف گفت که ارشاد در ابلاغیه‌ای سه مورد ایراد در کار دیده است. نخست کلمه‌های فاحشه و زنباره در شعری باید حذف شود . دوم، عبارت”آخرالزمان امری موقتی است” باید حذف گردد و سوم، از صفحه ۹۸ تا ۱۲۰ باید کنار گذاشته شود . آن هم به دلیل مختصر شده زیر که اسلامیسم را به کل اسلام تعمیم داده است.

مولف که ابلاغیه ارشاد در مورد حذف و سانسور ترجمه خود را قابل پذیرش نمی‌داند، متن کامل را برای انتشار رایگان در اختیار باشگاه ادبیات گذاشته است.

ماجرای فرو شد جهان

رایگان

گشت و گذاری در بازار کتاب
ماجرای فرو شد جهان ایرانی و هشدار صادق هدایت، هوشنگ گلشیری و مسئلۀ روال عصر تجدد، اُملیّت و بازیابی روشنفکران، دو دیدگاه در مورد ماجرای فرو شد جهان، دو نماد ماجرای فرو شد جهان:سقوط چلنجر و فاجعۀ چرنوبیل، ادبیات علمی-تخیلی و چشم انداز آینده، فراخوانی بر له انسانیت هر چه بیشتر: جنبش ادبی اکسپرسیونیستی، حاکمیت خودکامه و مسئله جنبش توده‌ای، توماس پینشن: عصر مابعد تجدد و ریشه های ماجرای فرو شد جهان

کتاب با نام مستعار باقر شاد منتشر شده بود.