کبرا سعیدی(شهرزاد)

""

زاده ۱۸ آذر ۱۳۲۹، تهران. بازیگر، شاعر، نویسنده و یکی از نخستین فیلمسازان زن در سینمای ایران است.