رایگان

فصل تئاتر

مجلۀ ویژۀ هنر تئاتر
به کوشش اکبر یادگاری
بنا بود این نشریه را همراه با گفتگو یا مطلبی از ناشر و سردبیر آن آقای اکبر یادگاری منتشر کنیم، اما گرفتاری‌های طرفین مجال نداد. شاید در آینده به این آرزو جامۀ عمل بپوشانیم. تا آن روز از مطالب این نشریه گرانسنگ که دوران حیاتش چندان نپایید، استفاده کنید که از معدود بازتاب دهندگان فعالیت‌های نمایشی ایرانیان در خارج از کشور و تئاتر ایران و جهان در گذشته و حال بود.

***********

فهرست مطالب
شماره اول، بهمن 1375/فوریه 1997
پرویز فنی زاده بازیگر تئاتر
نگرش صادق هدایت بر تئاتر زمانش به انضمام قضیه تیارت «طوفان عشق خون آلود»
نگاهی گذرا به سیر تاریخ نمایش در ایران/علی اصغر عسگریان که به بهرام بیضایی تقدیم شده است.
نظری کوتاه به نقش زنان در تئاتر ایران/سرگذشت فاطمه نشوری/مهوش برگی
زبان نمایشی/اکبر یادگاری
گفتگوبا پروین دهقانی/مهوش برگی
بررسی و شرح کتاب بازیگری حرفه‌ای نوشتۀ ملیسا برودر، لی مایکل کوهن، مدلین اُلنک، ناتانیل پولاک، رابرت پرویتو؛ ترجمۀ احمد دامود/اکبر یادگاری
از تعزیۀ اراک تا کارنوال کلن
روزنامه تیاتر صاحب امتیاز و نگارنده میرزا رضا نائینی/اکبر یادگاری
میرزاآقا تبریزی اولین نمایشنامه نویس ایران/اکبر یادگاری
نقدی بر نقدهای تئاتردرخارج از کشور/اکبر یادگاری

شماره دوم، اردیبهشت 1376/مه 1997
بهرام بیضائی، هنرمند تئاتر/اکبر یادگاری
تئاتر خلاق و تئاتر تولیدی/اکبر یادگاری
سیر نمایش در ایران(قسمت دوم)/علی اصغر عسگریان
یادداشت‌های روزانه تمرینات «واقعۀ کارمن» به کارگردانی پیتر بروک/میشل روستن/ترجمۀ صدرالدین زاهد
نقش زنان در تئاتر ایران، گوشه‌ای از تئاتر اصفهان/مهوش برگی
نگرشی بر نمایشنامه معمای ماهیار معمار/اکبر یادگاری
نقدی بر نمایش کی آنجاست؟ «هملت» به کارگردانی پیتر بروک/مهستی شاهرخی
بررسی و شرح کتاب بازیگری حرفه‌ای(قسمت دوم)/اکبر یادگاری
نمایشنامه عشق آنتیگون/رجب محمدین
تئاتر خارج از کشور/اکبر یادگاری
نامه‌ها

شماره سوم، مرداد 1376/اوت 1997
42 سال تئاتر،عباس مغفوریان و «تئاتر ایرانیان مونیخ»/اکبر یادگاری
نگاهی گذرا به سیر تاریخ نمایش در ایران(قسمت سوم)/علی اصغر عسگریان
به علی گفت مادرش روزی«مشکلات تئاتر خارج از کشور»/گروه گزارش
یادداشت‌های روزانه تمرینات «واقعۀ کارمن» به کارگردانی پیتر بروک(قسمت دوم)/میشل روستن/ترجمۀ صدرالدین زاهد
گفتگو با محمد مطیع/مهوش برگی
شبنم و مهتاب«مشکلات تئاتر خارج از کشور»/گروه گزارش
جستجوی ایزیسی/احمد نوردآموز
حسن مقدم و نمایشنامۀ جعفرخان از فرنگ آمده/اکبر یادگاری
نمایشنامه جعفرخان از فرنگ آمده/حسن مقدم
نمایش خوانی در خارج از کشور/اکبر یادگاری
بررسی و شرح کتاب بازیگری حرفه‌ای(قسمت سوم)/اکبر یادگاری
خبرهای تئاتری خارج از کشور/اصغر نصرتی

شماره چهارم، زمستان 1376/1997
ویژۀ عباس نعلبندیان
یک صحنه از نمایشنامۀ «قصۀ غریب سفر….» عباس نعلبندیان
نگاهی به اجرای «ناگهان…» به کارگردانی آربی اُوانسیان/ایرج زهری(نقل از مجله تماشا)
نمایش ایرانی جوانه می زند، نظراتی درباره نعلبندیان، آوانسیان و خلج، ایروینگ واردل، ترجمۀ ژانت لازاریان(نقل از روزنامه آیندگان)
عباس نعلبندیان و روزگار او/رضا قاسمی
نگاهی به نمایشنامه بارش مهر و مرگ/اکبر یادگاری
یادداشت‌های روزانه تمرینات «واقعۀ کارمن» به کارگردانی پیتر بروک(قسمت سوم)/میشل روستن/ترجمۀ صدرالدین زاهد
روزهای خوش، نمایشنامه‌ای از بکت به کارگردانی پیتر بروک/مهستی شاهرخی
داریو فو و جایزه نوبل/فرهاد فرنیا
بررسی و شرح کتاب بازیگری حرفه‌ای(قسمت چهارم)/اکبر یادگاری
نمایشنامه داستان‌هایی از بارش مهر و مرگ/عباس نعلبندیان
نگاهی گذرا به سیر تاریخ نمایش در ایران(قسمت چهارم)/علی اصغر عسگریان گفتگو با رضا قاسمی
گفتگو با رضا قاسمی نمایشنامه نویس و کارگردان تئاتر/اکبر یادگاری
تئاتر را مقهور نکنیم/اکبر یادگاری
محمود تبریزی زاده درگذشت/مهستی شاهرخی
خبرهای تئاتری خارج از کشور

شماره پنجم، بهار 1377/1998
معرفت هم خوب چیزی‌ست/بهمن فرسی
نگاهی گذرا به سیر تاریخ نمایش در ایران(قسمت آخر)/علی اصغر عسگریان گفتگو با رضا قاسمی
بررسی و شرح کتاب بازیگری حرفه‌ای(قسمت آخر)/اکبر یادگاری
گزارش سمینار تئاتر در کلن/گروه گزارش
ارتباط تئاتر ایران در تبعید با تئاتر امروز دنیا/صدرالدین زاهد
بهرام بیضایی، گنوستی سیسم مدرن و کاربرد اجتماعی/بهرام جاسمی
بکت May B. و یک نامه/مهستی شاهرخی
تئاتر کوچک داروگ/گروه گزارش
فکر کردن تغییر کردن است، صدمین سال تولد برشت/مهوش برگی
یادداشت‌های روزانه تمرینات «واقعۀ کارمن» به کارگردانی پیتر بروک(قسمت چهارم)/میشل روستن/ترجمۀ صدرالدین زاهد
گفتگو با رضا قاسمی نمایشنامه نویس و کارگردان تئاتر(قسمت دوم)/اکبر یادگاری
گروه تئاتر ایرانیان در سیدنی استرالیا/گروه گزارش
هنرمندان و تئاتر مدرن ایران «1» نمایش «پایان آهنگ» نوشتۀ ویلی هال، مترجم و کارگردان عباس مغفوریان/مهوش برگی
کتابشناسی تئاتر برون مرزی فهرست نمایشنامه‌ها و کتاب‌های تئاتر، مقالات، نقدها و گزارش اجراهای منتشر شده به زبان فارسی در خارج از کشور از سال 1357 به بعد» /مهستی شاهرخی
مشکلات تئاتر ایران در تبعید/علی اوحدی
خبرهای تئاتری خارج از کشور/گروه گزارش

شماره ششم، تابستان 1377/1998
ویژه نامۀ شاهین سرکیسیان
چرا شاهین سرکیسیان؟/رضا قاسمی
شاهین سرکیسیان و تئاتر/آربی اُوانسیان
فهرست کامل برنامه‌های نمایشی که شاهین سرکیسیان کارگردانی کرده است/آربی اُوانسیان
شاهین سرکیسیان از ورای یادداشت‌ها، نوشته ها و نامه‌ها و گفتگویی با آربی اُوانسیان درباره او/گفتگوکنندگان رضا قاسمی و صدرالدین زاهد
یادداشت‌های شاهین سرکیسیان «گروه مروارید»
برتولت برشت/ژنویو سه رو، ترجمۀ صدرالدین زاهد
صدمین سال تولد برتولت برشت،گفتگو با اکه‌هارد شال/ترجمۀ مهوش برگی
برتولت برشت/کارل وبر، ترجمۀ حمید احیاء
یادداشت‌های روزانه تمرینات «واقعۀ کارمن» به کارگردانی پیتر بروک(قسمت پنجم)/میشل روستن/ترجمۀ صدرالدین زاهد
نمایش خوانی بهمن فرسی در کلن/گروه گزارش
هنرمندان و تئاتر مدرن ایران «2» ماجرای باغ وحش نوشته ادوارد آلبی، مترجم و کارگردان عباس مغفوریان/مهوش برگی
یادداشتی بر «یادداشت‌های روزانه یک دیوانه» نوشتۀ نیکلای گوگول، به کارگردانی رکن الدین خسروی/محمود کویر
نگاهی به نمایش زندگی قمرالملوک وزیری، نویسنده و کارگردان اکبر یادگاری/مسعود سعدالدین
بهار 77 در تئاتر شهر، هشت نقد تئاتر از ایران[کارنامۀ بندار بیدخش(بهرام بیضایی)، اینم از این(آتیلا پسیانی)، شیرین و فرهاد(پرویز ممنون)، بانو آئویی(یوکیو میشیما، بهرام بیضایی)، روز از نو(داریو فو، منیژه محامدی)، روزگار نازنین ماه طلعت مهربان(محمد چرمشیر، کهوری نژاد)، عاشق کشون(محمد چرمشیر، سیاوش تهمورث)، دوستان بامحبت(حمید جبلی، رضا ژیان)]/مهستی شاهرخی
زندگینامۀ هاینز مول
نمایشنامه موزر/هاینز مولر، ترجمۀ حسین سعدالدین
نمایشنامه عبور ناپیدا/مسعود سعدالدین
نمایش بی کلام/مسعود سعدالدین
لرتا، درخشش نگین انگشتری تئاتر ایران خاموش شد/نصرت کریمی
نمایشنامه کوچک باد خرخاکی/سیروس سیف
خبرهای تئاتری/گروه گزارش

شماره هفتم، پائیز و زمستان 1377/1998-99
شاهین سرکیسیان شهرت طلب نبود(نقل از مقاله‌های آربی اُوانسیان)/عباس مغفوریان
چخوف و تئاتر/نمی‌روویچ دانچنکو، ترجمۀ شاهین سرکیسیان(نقل از مجلۀ سخن)
تئاتر هنر دراماتیک/شاهین سرکیسیان
برشت در نقش کارگردان/کارل وبر، ترجمۀ حمید احیاء
صدمین سال تولد برشت، گفتگو با رگینه لوتس/ترجمۀ مهوش برگی
گزارش فستیوال اونیون 1998/مهستی شاهرخی
یادداشت‌های روزانه تمرینات «واقعۀ کارمن» به کارگردانی پیتر بروک(قسمت ششم)/میشل روستن/ترجمۀ صدرالدین زاهد
ماشین هملت ساز/هاینر مولر، ترجمۀ حسین سعدالدین
هنرمندان و تئاتر مدرن ایران «3» پایان آهنگ/هژیر داریوش(نقل از مجله هنر و سینما)، اشباح نوشتۀ هنریک ایبسن، ترجمۀ مهدی فروغ به کارگردانی حمید سمندریان(نقل از مجله پست تهران هفتگی سینما)، انتقاد تئاتر[اشباح]/پرویز صیاد(نقل از هنر و سینما)/مهوش برگی
اجرای دایره گچی به کارگردانی حمید سمندریان/گروه گزارش
فستیوال تئاتر اونیون 1998/صدرالدین زاهد
جورجیو اشترلره و «وهم تئاتری»/مهستی شاهرخی
نمیشنامه آخرین شام ژاندارک/رجب محمدین
نمایش خوانی سلندر نوشتۀ بهرام بیضایی/گروه گزارش
نمایش سایه روشن/گروه گزارش
درگذشت صادق چوبک/گروه گزارش
3 نمایشنامه نوشته سیروس سیف/گروه گزارش
خبرهای تئاتری/گروه گزارش

اشتراک گذاری

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “فصل تئاتر”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *