اکبر یادگاری

""

اکبر یادگاری با ورودش به مدرسه عالی مدیریت در سال 1349 سرپرستی گروه تئاتر آنجا را با کارگردانی چند نمایشنامه به عهده گرفت. در سال 1350 به دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران وارد شد و تا گرفتن پایان نامه‌اش در رشته کارگردانی و بازیگری تئاتر فعالیت تئاتریش را در کارگاه نمایش ادامه داد و سپس در اداره تئاتر به عنوان کارشناس تئاتر و بازیگر استخدام شد و همزمان به عنوان بازیگر، نویسنده و کارگردان در تلویزیون و بازیگر در سینما به فعالیت پرداخت. سال 1986 به کلن مهاجرت کرد و به همراه گروه تئاتر تماشا چندین نمایشنامه در اروپا و کانادا را به صحنه برد. او پایه گذار "فصل تئاتر" مجلۀ ویژه تئاتر در خارج از کشورست و تا به حال از او چندین نمایشنامه در ایران و خارج از کشور به چاپ رسیده است.